Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia

Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższych pytań. Ankietę kieruję przede wszystkim do osób palących papierosy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w mojej pracy magisterskiej na temat „Wpływu palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia”. Ankieta ta jest anonimowa, a Wasze szczere odpowiedzi pozwolą na zbadanie zwyczajów żywieniowych palaczy.
Za zainteresowanie i pomoc w pracy serdecznie Wam dziękuję.
1. Ile posiłków jadasz w ciągu dnia?
Posiłek – produkt lub zestaw produktów spożywany zwyczajowo w określonych porach dnia (np. I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Jeden
Dwa
Trzy
Więcej niż trzy posiłki
2. Najczęściej jadasz? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Śniadanie
II śniadanie
Obiad
Podwieczorek
Kolację
3. Czy jadasz posiłki regularnie?
Nie
Raczej nie
Tak
Raczej tak
4. Czy dojadasz między posiłkami?
Nie dojadam
Sporadycznie
Raz dziennie
Więcej niż raz dziennie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .